Innstilling og forsinkelse på tømming på grunn av kulda

På grunn av kulda er det innstilling og forsinkelse på henting av avfall på noen tømmeruter denne uka (uke 3):

Tømming av matavfall og papir på rute 7 er innstilt i dag tirsdag 16. januar i Elverum, Trysil og Åmot. Disse rutene vil dessverre ikke bli innkjørt senere.

Ved neste tømming kan man derfor sette ut en ekstra pose eller sekk med papiravfall som renovatøren vil ta med seg.

Man kan også levere papp- og papiravfall gratis på gjenvinningsstasjonen.

 

Henting av plastemballasje i Elverum sentrum (rute 2-5 Elverum sentrum) er innstilt resten av denne uka da det blir prioritert å få hentet og tømt andre avfallstyper for å komme à jour.

Kunder som har kun plasthenting denne uka kan derfor sette ut en ekstra sekk med plast på neste ordinære plasthenting.

Man kan også levere sekk med plastemballasje gratis på gjenvinningsstasjonen.

 

Det vil bli forsinkelse på rute 7-10 på tømming av emballasje av glass- og metall + plast  i Elverum sentrum denne uka.

Vi ber om at beholdere settes frem for tømming som normalt og at de står framme til de blir tømt.

 

Berørte kunder er varslet på SMS.

 

Vi beklager for de ulempene dette vil medføre for våre kunder og takker for forståelsen.

 

Translate »