Spørsmål rundt faktura?

Faktura på renovasjon fra SØIR  kommer med det første. I den forbindelse er det er noen spørsmål fra våre kunder som ofte går igjen:

Jeg har akkurat solgt eiendommen min, skal jeg betale fakturaen?

Hvis man kjøper eller selger eiendom  i den perioden når fakturaen har gått ut gjør selger og kjøper opp fakturaen seg imellom, eller eiendomsmegler avregner  fakturaen inn i oppgjøret.
fakturaSjekk med megler. SØIR får informasjon fra Statens Kartverk når det gjelder eierskifter. Det betyr at man ikke behøver å foreta seg noe i forhold til å bli registrert som ny eier hos oss. Dette går automatisk når eiendommen har blitt tinglyst.

Jeg har en eiendom som ikke er i bruk, skal jeg betale fakturaen?

Har man en eiendom som ikke er i bruk kan man søke om fritak på renovasjonsgebyret. Søknaden må skje
skriftlig. Eiendommen må stå ubebodd i minst 6 måneder fremover fra det tidspunktet man søker, for å få innvilget
fritak. Står eiendommen ubebodd i mindre enn 6 måneder må man betale vanlig gebyr. Søknaden har ingen tilbakevirkende kraft. Gå gjerne inn på vår hjemmeside www.søir.no og benytt eget søknadskjema som ligger der.
For hytter/fritidseiendommer får man kun fritak hvis hytta ikke er i bruk overhodet i løpet av året. Brukes hytta 1 eller flere ganger i året, må man betale gebyr.

For mer info vedrørende hytterenovasjon se vårhjemmeside: www.søir.no

 

Kan jeg opprette avtalegiro eller E-faktura for å betale fakturaen?

Man kan opprette avtalegiro eller E-faktura for betaling av fremtidige fakturaer. Dette gjøres i nettbanken når man betaler den mottatte fakturaen.

Hvor ofte får jeg faktura fra SØIR?

Faktura kommer 2 ganger pr. år. Unntak er gebyr for hytter/fritidseiendommer som kommer kun 1 gang pr. år. Slamgebyr kommer 2 ganger pr. år uavhengig av om det er en hytte eller bolig.

Hva gjør jeg når jeg ønsker å bytte størrelse på min beholder, eller har en beholder som er sprukket/skadet?

Gå inn på vår hjemmeside www.søir.no og fyll ut eget skjema for endring av størrelse på beholder, eller skjema for bytte av skadet beholder.

 

Translate »