Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner!

Lørdag  17. august har alle våre gjenvinningsstasjoner åpent fra kl 9-13.

Da har du mulighet til å levere alt av skrot og rot som du eventuelt måtte ha liggende etter oppussing eller rydding i sommer.

På gjenvinningsstasjonen får du levere sortert avfall som papir, papp, glass, trevirke, metaller, elektrisk avfall, farlig avfall (f.eks. olje, maling og batterier), impregnert trevirke,  hageavfall og mer.

Les mer

SØIR har fått ISO-sertifisering! 

Dette innebærer at vårt styringssystem er målt mot en standard og vurdert til å være i samsvar med denne.

ISO-sertifikatet er et bevis på at vi jobber aktivt for å møte de høyeste kravene til kvalitet og miljø slik at kundene kan stole på at vi har nødvendige interne rutiner for å kunne møte våre forpliktelser.

Les mer