AVFALLSDEKLARERING

Ny rutine men samme krav og plikter til næringskunder med farlig avfall. Nå skal alle næringskunder deklarere farlig avfall digitalt Fra 1. mai kan man ikke lenger bruke papirskjemaene for deklarering av farlig avfall. Alle produsenter og mottak av farlig

Les mer
Translate »