Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner!

Lørdag  17. august har alle våre gjenvinningsstasjoner åpent fra kl 9-13.

Da har du mulighet til å levere alt av skrot og rot som du eventuelt måtte ha liggende etter oppussing eller rydding i sommer.

På gjenvinningsstasjonen får du levere sortert avfall som papir, papp, glass, trevirke, metaller, elektrisk avfall, farlig avfall (f.eks. olje, maling og batterier), impregnert trevirke,  hageavfall og mer.

Sortert avfall får du levert gratis.

Restavfall som leveres i sekker på våre gjenvinningsstasjoner leveres i klare avfallssekker.

Pris for levering i klar sekk: kr 30,- pr sekk

Pris for levering i svart sekk: kr 100,- pr sekk

Klare plastsekker med lukkede plastposer regnes som svart sekk.

For større mengder restavfall som leveres løst: kr 200,- pr m3

Ha en god oppryddingshelg!

Translate »