Høringsnotater – ny renovasjonsforskrift

Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (SØIR) arbeider med å revidere kommunenes forskrifter for husholdningsavfall. Det er lagt til grunn at ny revidert renovasjonsforskrift skal vedtas likelydende i alle kommunene sept./okt. 2019.

Frist for å gi uttalelse til forskriftsforslaget settes til fredag 9. august 2019.

Eventuelle uttalelser til forskriftsforslaget skal gis skriftlig, og sendes pr. e-post til post@soir.no, eller pr. post til SØIR IKS, Postboks 155 2402 Elverum.

Aktuelle dokumenter (PDF) finnes for nedlastig ved å klikke på linkene nedenfor:

Revidert renovasjonsforskrift, Elverum, Trysil og Åmot – Høring

Forslag til renovasjonsforskrift, Elverum, Trysil og Åmot

Renovasjonsforskrift 2009

 

Translate »