Hvor flinke er husholdningene i Elverum, Trysil og Åmot til å sortere plastemballasje?

Grønt Punkt Norge har vært hos SØIR for å sjekke kvaliteten på plastemballasjen som husholdningene har kildesortert. 

For at plastemballasje som kildesorteres kan bli til nye produkter, er god kvalitet nødvendig. Det som sorteres må være tomt for produktrester og det er også viktig at det bare er plastemballasje som havner i plastinnsamlingen.
For å sikre dette har Grønt Punkt Norge regelmessige kvalitetsrevisjoner hos de som er ansvarlige for innsamlingen. Under revisjonen blir flere hundre kilo med tilfeldig utplukket plast fra husholdningene kontrollert.

Konklusjonen etter revisjonen? Det var svært fin kvalitet på plastemballasjen med bra rengjøring og nesten ingen lukt. Det var 3,9% forurensning som er et veldig bra resultat.

SØIR samlet inn 9,31kg plastemballasje pr innbygger i 2018.

Translate »