SØIR har fått ISO-sertifisering! 

Dette innebærer at vårt styringssystem er målt mot en standard og vurdert til å være i samsvar med denne.

ISO-sertifikatet er et bevis på at vi jobber aktivt for å møte de høyeste kravene til kvalitet og miljø slik at kundene kan stole på at vi har nødvendige interne rutiner for å kunne møte våre forpliktelser.

Dette medvirker til å skape trygghet for kunden og øker kundetilfredsheten.
Sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart.

Translate »