Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner

Våre gjenvinningsstasjoner har i vår åpent følgende lørdager fra kl 9-13:

Hornmoen Gjenvinningsstasjon Langholsvegen 231, Elverum:
18.04., 25.04., 09.05., 16.05., 23.05. og 06.06.

Haugedalen Gjenvinningsstasjon Julussdalsveien 78, Rena:
18.04., 09.05., 16.05., 23.05. og 06.06.

Trysil Gjenvinningsstasjon Vestsidevegen 76,Trysil:
18.04., 09.05., 16.05., 23.05. og 06.06.

 

Koronasituasjonen er lite forutsigbar, og endringer kan skje fort.

Følg derfor med på nettsiden vår www.soir.no for oppdatert informasjon.

Følg ellers smitteforebyggende hygieneråd fra Folkehelseinstituttet i forbindelse med ditt besøk på våre gjenvinningsstasjoner.

 

Vi minner om det er forbudt å levere restavfall i svarte sekker på våre gjenvinningsstasjoner.

Restavfall som leveres i sekker fylles i klare avfallsekker.  Avfallet skal være synlig slik at vi lettere kan se hva som blir kastet så vi klarer å materialgjenvinne mer av ressursene som samles inn. Slik sikres også at avfall som inneholder miljøgifter havner til riktig gjenvinning.
Pris for levering  i klar sekk inntil 140 liter:  kr 30,- pr sekk

Vær oppmerksom på at sekken til levering av plast hjemme skal brukes til nettopp det.