Pakk tilhengeren smart

På denne tiden av året er det travle tider på gjenvinningsstasjonen. Du kan bidra til at det går raskere om det er kø på gjenvinningsstasjonen. Det gjør du ved å sortere avfallet ditt hjemme før du legger det i bilen eller på hengeren.

Restavfall som leveres i sekker på gjenvinningsstasjonen fylles i klare avfallssekker.

Levering i svarte sekker er forbudt. Avfallet skal være synlig slik at vi lettere kan se hva som blir kastet.

Myndighetene har stilt krav til oss om enda renere fraksjoner og at vi sorterer på best mulig måte. Dette gjør at det blir mindre mat, tekstiler, glass -og metallemballasje, elektroniske -og elektriske komponenter og farlig avfall i restavfallet.

Ved å ha gjennomsiktige sekker så kan vi hjelpe med å sortere riktig. Det lønner seg å sortere så mye som mulig før levering, slik at du får minst mulig restavfall.

Vær oppmerksom på at sekken til levering av plast hjemme skal brukes til plastemballasje, og ikke til annet avfall.

Hvor får jeg kjøpt gjennomsiktige sekker?

Gjennomsiktige sekker fås kjøpt på våre gjenvinningsstasjoner for kr 40,- pr. rull à 10 sekker. De fleste butikker har også salg av slike plastsekker.

Levering av restavfall i klar sekk inntil 140 liter:   kr  40,- pr sekk

For større mengder restavfall som leveres løst:   kr 250,- pr m3

 

Takk for at du kildesorterer, og du: husk å sikre lasten din!

Translate »