Vi er flinkere til å sortere søppel, men tviler på at det nytter

afp000543046Hele 93 prosent av befolkningen svarer ja når de blir spurt om de kildesorterer.

– Dette er imponerende og en stor fremgang siden forrige undersøkelse, som ble gjennomført i 2008. Da svarte 86 prosent av befolkningen ja på det samme spørsmålet, sier kommunikasjonssjef Annica Fiedler i Norsk Gjenvinning, som er oppdragsgiver for en landsomfattende spørreundersøkelse som Norstat nylig har foretatt.

Overraskende nok har derimot få tiltro til at det meste av det de kildesorterer, havner der det skal – og gjenoppstår i form av ressurser til nye produkter. Bare 15 prosent tror at så mye som 80–100 prosent av kildesortert avfall blir gjenvunnet. Dette er riktignok en økning siden 2008, da kun tre prosent trodde det samme. Seks av ti tror at over halvparten av det kildesorterte avfallet blir gjenvunnet.

– Myte at avfall ikke gjenvinnes

– Det er mange myter som er ute og går når det gjelder hva som skjer med søppelet etter at det er sortert. Jeg er overrasket over at så mange tror at en forholdsvis liten andel av det som samles inn blir resirkulert, sier konserndirektør Jon Bergan i Norsk Gjenvinning, et konsern som omfatter bedrifter som driver med avfallsinnsamling – og gjenvinning.

– Jeg kan i hvert fall garantere folk at nesten 100 prosent av alt som samles inn av papir, plast og metaller til våre fabrikker blir gjenvunnet. Vi ser på avfall som en råvare på avveie, sier han.

Størst tiltro til papir

Folk har større tro på gjenvinning av papp, papir og plast enn gjenvinning av annet avfall. På topp er papir: 64 prosent tror papirinnsamling har høy miljøgevinst, mens de under 30 har høyest tiltro til papir/drikkekartonggjenvinning.

– Drikkekartong har fått mye oppmerksomhet i kampanjer og i media, men utgjør en forsvinnende liten del av mengden papir som samles inn. Det er på den «brune» siden, altså papp og papir som brukes til emballasje, at de store volumene er, sier Øyvind Furulund, fagekspert på returpapir i Norsk Gjenvinning.

– Returpapir er en viktig eksportartikkel: Total samler vi inn 670.000 tonn papir, 400.000 går til anlegg i utlandet og resten til tre norske anlegg.

Ungdom sterkere i troen

Ungdom skiller seg ut ved å være sterkere i troen på resirkulering: 39 prosent tror at det meste gjenvinnes. Samtidig er de noe dårligere til å kildesortere enn eldre. 87 prosent av de under 30 sier de kildesorterer, mot 92–96 prosent i eldre aldersgrupper. Likevel er dette en stor forbedring siden 2008, hvor bare syv av ti under 30 år oppga at sorterte søppel.

Det er noen geografiske forskjeller i hvor flinke vi oppgir å være til å kildesortere. Sørlandet og Telemark ligger på topp med 96 prosent, mens Oslo og Vestlandet er lavest med 92 prosent. Det varierer også hvor stor tro vi har på den miljømessige gevinsten av gjenvinning av ulikt avfall. Nordlendinger og østlendinger er jevnt over mest positive, mens folk i Midt-Norge er mer skeptiske.

Les hele artikkelen her: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Vi-er-flinkere-til-a-sortere-soppel_-men-tviler-pa-at-det-nytter-7230663.html

Translate »