Trysil et av Norges fire beste grønne reisemål!

Fire steder i Norge kan smykke seg med det helt nye nasjonale miljømerket  «Bærekraftig reisemål».trysil

Trysil, Lærdal, Vega og Røros har etter flere års forberedelser blitt tildelt merket «Bærekraftig reisemål» i år. For å oppnå merket må reisemålene oppfylle en lang liste med kriterier. Det er blant annet krav til å ivareta natur, kultur og miljø, det skal styrke sosiale verdier og være økonomisk levedyktig.

På Visit Norways nettside blir disse reisemålene nå fremhevet som reisemål som tar hensyn til miljø og lokalsamfunn.

-Først i verden

Norge er først i verden med å innføre en nasjonal merkeordning for reisemål. Trysil har en stor andel internasjonale turister. Stedet har erfaring med at særlig de tyske og nederlandske er svært opptatt av miljø.

Men selv om sortering av husholdningsavfall fremdeles er på planleggingsstadiet i Trysil, har kommunen jobbet mye for å kvalifisere til merket «Bærekraftig reisemål».

– Vi har gjort mye for å bli mer miljøvennlige lenge, men nå har vi fått satt ting i system, og vi får synliggjort det. Dette merket er viktig for merkevarebyggingen vår, sier turistsjef Gudrun Sanaker Lohne.
Hun forteller at arbeidet også har engasjert mange småbedrifter i kommunen.
– Nå har 75 prosent av bedriftene i kommunen kildesortering. Utleiehyttene sparer strøm ved smart energistyring. Alle restaurantene i Trysilfjellet har fått sertifiseringen «miljøfyrtårn» i løpet av vinteren.

 

logo

Les hele artikkelen her: http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=10103861

Translate »