Først i verden med gjenvinnbare PlantBottleflasker

I september startet Coca-Cola produksjon av halvliters gjenvinningsflasker på sin nye tappelinje på Lørenskog. – Vi er det første landet i verden der vi erstatter alle våre ordinære plastflasker med gjenvinnbare PlantBottle-flasker, sier konserndirektør Stein Rømmerud i Coca-Cola Enterprises Norge AS. Ombruksflaskene som i flere år både har skapt hodebry og vært til hinder for effektiv produksjon og logistikk, er nå en saga blott.

 

Flaskepanten opprettholdes

De nye Cola-flaske komprimeres i panteautomatene og sendes direkte til Norsk Resirk for gjenvinning. Rømmerud har store forventninger til etablering av nytt gjenvinningsanlegg på Heia i Fetsund.

Vi slipper å sende tomflasker til Sverige, noe som vil redusere transportkostnadene dramatisk. På sikt vil det skape nye arbeidsplasser andre steder i verdikjeden.

 

Godt samarbeid

Coca-Cola Enterprises har et nært og godt samarbeid med Norsk Resirk. I verdenssammenheng har Norge et meget godt pantesystem. Da Norsk Resirk ble etablert skulle den være en parallell til det gamle ombrukssystemet for håndtering av bokser i aluminium og gjenvinningsflasker i plast. De har bygd opp en moderne infrastruktur for håndtering av slike flasker. Gjennom effektiv forbrukerkommunikasjon har de økt returgraden i Norge. Den er høyere enn noe annet land i verden. Nordmenn panter 95 av 100 plastflasker. Resultatet er at en stor plastandel kommer tilbake i kretsløpet og gjenvinnes som nye flasker.

 

Reduksjon i klimautslipp

Den nye plantebaserte flasken vil gi en total reduksjon i klimagassutslipp som tilsvarte 100.000 tonn for vårt system.

Les hele artikkelen her: http://www.logistikk-ledelse.no/2012/ma/ma0901.htm

Translate »