Vinteren – alltid utfordrende

Året 2020 er på hell, og vinteren har festet sitt grep om Indre Østland. I forbindelse med helligdager rundt jul og nyttår jobbes det med å kjøre inn renovasjonsruter som skulle gått på «røde dager», slik at vi er ajour når det nye året starter.

Det er Norsk Gjenvinning Renovasjon AS som kjører renovasjon på kontrakt med SØIR.

Prisgitt vær og føre
Sjåfør og renovatør Stein Tore Molstad

Renovatørene på rutene vet at jobben også vil bli krevende i vintermånedene inn i 2021. Vinteren byr alltid på utfordringer.

– Kjettingene har vært på et par ganger i desember allerede, sier Stein Tore Molstad som er renovatør hos Norsk Gjenvinning. Så spørs det hvordan det blir videre med snømengde og eventuelt glatt føre.

Forrige vintersesong var ekstrem i så måte. Glatte veier var regelen snarere enn unntaket, og Molstad forteller at han slet ut to fulle sett kjettinger på renovasjonsbilen gjennom sesongen 2019/2020.

Snømengden i seg selv gjør også ofte arbeidet krevende. Det er ingen koordinering med brøyting, og de som brøyter må uansett prioritere hovedveier fremfor små sideveier på bygda.

– Vi er tidlig på´n. Kjøringen starter kl 06.00 på morgenen, og vi er prisgitt de gjeldende vær- og føreforhold. Spesielt på bygdeveiene som også er smale og trange med få snuplasser, sier Molstad. Som regel går det bra, men de gangene vi kjører oss fast kan det gå noen timer før vi har fått bistand fra bergingsbil.

Hva kan husstandene bidra med?

– Det beste man kan gjøre for å hjelpe oss litt er å ha avfallsbeholderne plassert på et egnet sted, og at det er ryddet så godt som mulig rundt dem på tømmedagen. Sørg for at de står oppreist, og at det ikke ligger 30 cm snø på lokket. Beholdere som ligger veltet og nedsnødd i grøfta er vi ikke spesielt glade i.

Stein Tore har likevel forståelse for at folk ikke kan stå opp klokka fem om morgenen for å rydde snø rundt avfallsdunkene, hvis det har snødd gjennom natta.

Småveiene på bygda er ofte smale, med få snuplasser. Renovatørene som har kjørt ruta noen år har erfart hvilket kjøremønster som er mest fornuftig. Bildet viser en godt egnet plass for avfallsbeholdere.

Alle har sine ting å gjøre om morgenen. Mange må få unger av gårde til barnehage og skole – og komme seg til egen jobb i rett tid. Det som er mest frustrerende er om det er tydelig at folk har gitt blaffen over tid. Hvis beholderen har stått innfrosset i en brøytekant i flere uker, uten at noen har forsøkt å gjøre noe med det.

– Vi ønsker i grunnen bare at husstandene gjør så godt de kan med å sørge for tilgjengelighet for oss, understreker Stein Tore.

En slik innsats er som regel nok til at tømmingen går som normalt gjennom vinteren. Hvis beholderne ikke er mulig å få løsnet fra snøfonna uten betydelig med ekstraarbeid vil de ikke bli tømt.

Translate »