Hjemmekompostering


Det kan gis tillatelse til å kompostere matavfall. Kravet er man har en varmisolert kompostbinge eller har Bokashi kjøkkenkompost Det inngås en skriftlig avtale mellom SØIR og kunden om dette. Det gis fradrag i renovasjonsgebyret for hjemmekompostering. For 2024 er dette fradraget på kr 743,00

Ønsker du avtale om hjemmekompostering kontakt SØIR på post@soir.no eller på telefon 62 43 12 20.

 

 

Translate »