Hjemmekompostering


Det kan gis tillatelse til å kompostere matavfall. Kravet er man har en varmisolert kompostbinge. Det inngås en skriftlig avfale mellom SØIR og abonnenten om dette. Det gis fradrag i renovasjonsgebyret for hjemmekopostering.

Ønsker du avtale om hjemmekompostering kontakt SØIR på telefon 62 43 12 20