Glatte veier!

På grunn av ekstremt glatte veier er det i visse områder og på private veier og stikkveier, svært vanskelig for renovatørene å komme frem. Dette  kan medføre forsinkelser på tømming av avfall.  Les mer

Tømmekalender og varsling i appen

På grunn av  kommune og Regionreformen så har  311 av landets kommuner  fått nye kommunenummer fra  01.01.2020.

Endringene gjør at du må legge inn adressen på nytt i appen “Min Renovasjon” etter nyttår for å få varsel, om du har installert den.

Les mer

Nå blir det forbudt med svarte sekker på gjenvinningsstasjonen

Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å levere restavfall i svarte sekker på våre gjenvinningsstasjoner.

Restavfall som leveres i sekker fylles i klare avfallsekker.  Avfallet skal være synlig slik at vi lettere kan se hva som blir kastet så vi klarer å materialgjenvinne mer av ressursene som samles inn. Slik sikres også at avfall som inneholder miljøgifter havner til riktig gjenvinning. Les mer