Klipp av hekk og busker

Elverum kommune ber huseiere i Elverum om å fjerne busker, greiner og trær som kan være til hindring for bilister, syklende eller fotgjengere – altså det som henger over bilveg og gang- og sykkelveier.

Dette for å hindre dårlig sikt og eventuelle ulykker og for at renovasjonsbilen skal få tømt avfall som normalt.

Her er retningslinjene fra Elverum kommune til deg som eier eller disponerer en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg 

Translate »