Slamtømming – privat kloakk og renseanlegg

Selv om offentlig vann og kloakk har vært gjenstand for betydelig utbygging det siste tiåret, er det fortsatt noen tusen private kloakkanlegg med synkekummer og spredegrøfter i SØIR sitt område. Private minirenseanlegg har også blitt en vanlig løsning der tilkobling til offentlig ikke lar seg gjøre.

Tømmes annenhvert år
Terje Langdalen tømmer og spyler et privat minirenseanlegg. Bilens trykkfunksjoner fjernstyres via en kontrollenhet som henger i beltet

Det er Norva24, avd Flagstad som har kontrakt på slamtømming for SØIR, og det tømmes om lag 1000 anlegg hvert år. De private anleggene tømmes som standard annenhvert år, en frekvens som holder for de fleste husstander. Ved behov går det an å bestille ekstra tømming utenom den normale frekvensen. Har du behov for dette bestiller du direkte fra Norva24 – Flagstad.

På tampen av juni 2020 var det behov for en slik ekstra tømming av et privat renseanlegg på et gårdsbruk i Hernes. Vi fulgte prosessen fra tømming ute hos kunde, til levering i vårt renseanlegg på Løvbergsmoen i Elverum.

Fast sjåfør på Norva/Flagstad-bilen er Terje Langdalen. Han har kjørt septikbil i 26 år.

– Det er viktig å sette seg inn i spesifikasjonene for tømming av disse mini-renseanleggene, forklarer han. Det er litt forskjellige rutiner for de forskjellige produsentene. Noen anlegg skal tømmes helt, mens andre skal ha igjen en viss mengde i bestemte kamre.

Effektiv prosess

De moderne septikbilene er effektive innretninger. Det tar kun få minutter fra bilen ankommer til tømmingen er i gang.

På mottaket pumpes slammet direkte inn i anlegget, hvor renseprosessen starter umiddelbart. Terje viser oss det topp moderne anlegget:

Inne i mottaket hos SØIR går septiken gjennom forskjellige renseprosesser, før overskuddet går videre ut på det offentlige nettet

– Det første som skjer er at alt løsmaterialet skilles i fra og havner i en egen kontainer. Det kan være litt grus som er sugd opp, eller andre fremmedelementer som tekstiler, fiberservietter etc. Våtserviettene av fiber er et generelt problem. De kan ta knekken på pumper, og forårsake store skader. Det er kun toalettpapir som skal i toalettet, sier Langdalen strengt.

Når prosessen med fraskilling av løsmaterialet er unnagjort går septiken videre i anlegget, og septik-slammet blir skilt ut i en egen rensemodul. Det som er til overs etter at septiken har vært i gjennom disse to prosessene går videre ut på det offentlige nettet, og havner på det kommunale renseanlegget.

Ca 6000 tonn årlig

Flagstad har hatt kontrakt med SØIR i fem og et halvt år nå, fornyet for halvannet år siden. Siden starten er det levert om lag 33.600 tonn septik. Det skulle gi et gjennomsnitt på drygt 6000 tonn årlig.

Mottaket her hos SØIR er dimensjonert for dette i godt monn. Kapasitetsmessig skal det ikke være noen utfordringer i overskuelig fremtid. Andelen private synkekummer og minirenseanlegg forventes ikke å øke dramatisk. I all hovedsak kobles nye boliger i regulerte områder til det offentlige nettet, og dette går ikke via mottaket på Løvbergsmoen.

Bilen er tilkoblet mottaket hos SØIR for tømming. Flagstad leverer drygt 6000 tonn septik i året.
Translate »