Farlig avfall og giftige stoffer

På gjenvinningsstasjonen i Elverum har vi ett av landets beste anlegg for å ta i mot farlig avfall og giftige stoffer. Torgrim Diseth er en av de som bemanner anlegget på fast basis – en jobb han trives godt med.

– Å håndtere farlig avfall på en forsvarlig måte er interessant, samfunnsnyttig og bra for miljøet, sier han engasjert. Her i Elverum er vi så heldige at vi har et topp moderne anlegg, noe som gir oss de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb. Vi mottar godt og vel 100 tonn farlig avfall i året. Det sier litt om behovet, til og med i en liten by som Elverum.

Anlegget var på mange måter «state of the art» da det ble bygget for noen år siden, og mange gjenvinningsstasjoner landet over har latt seg inspirere av vår måte å løse ting på. Dette er både Torgrim og vi andre på SØIR meget stolte av. Bygget er teknisk komplisert med røyk- og gassfølere av forskjellig slag, og et omfattende system av uttrekksvifter. Inneklimaet er regulert, blant annet med stabil innetemperatur året i gjennom.

Mest maling, lakk og lim
Torgrim Diseth som bemanner mottaket for farlig avfall hos SØIR i Elverum får inn desidert mest av avfallsgruppe maling, lakk og lim. Her ved en container som snart er full for forsendelse.

– Det vi får inn desidert mest av gjennom året er den gruppen som vi kaller maling, lakk og lim, forteller Diseth. Det er jevn innlevering gjennom hele året av disse produktene, ingen spesielle høysesonger. Selv om sommeren nok er en generell høysesong for farlig avfall.

Vi får også inn en del rengjøringsmidler, og sprøytemidler for insekt- og ugressbekjempelse.

– Det er helt unntaksvis at det kommer inn meget farlig avfall, som for eksempel fosfor eller eksplosiver, men det har skjedd. Her har vi selvfølgelig gode rutiner for sikkerthet, og god kommunikasjon med politiet om hvordan slike tilfeller skal håndteres. En liten snodig ting vi har merket oss, er innlevering av fyrverkeri. Her skulle man tro det var høysesong rundt nyttår, men av en eller annen merkelig grunn leverer folk inn slikt jevnlig gjennom året, smiler Torgrim.

For tilfeller hvor det kommer inn ting vi ikke klarer å identifisere, eller vi ikke vet sikkert hvordan vi skal behandle det, har vi kontakt med en kjemiker. Han kommer og analyserer, og gir oss råd ved behov.

Beholdere med eksplosjonsfare

Trykkbeholdere for deodorant, barberskum, gass, spraylakk og for eksempel byggskum innebærer eksplosjonsfare hvis de havner i restavfallet. Derfor skal alle slike beholdere leveres på gjenvinningsstasjonen. Rester av innhold i trykkbeholdere inneholder også ofte giftige stoffer, som må behandles på en forsvarlig måte.

– Jeg pleier å si at alt av trykkbeholdere og gassflasker skal leveres hos oss, sier Torgrim. Også beholdere for kremtopping som brukes i matlaging. På SØIR sorterer vi dette forskriftsmessig, og sender videre til mer spesialiserte mottak.

På gjenvinningsstasjonen følger vi et omfattende sett av regler og lover for håndtering av farlig avfall, som blir for omfattende å å gå inn på i detalj. Det er blant annet egne fagutdanninger og skoleringsprogrammer for personell som skal bemanne mottaket. Alt skal måles, veies og registreres, slik at det kan gjøres rede for når det først er innlevert hos oss. Dette for at sikkerheten alltid skal være i høysetet, både for brukerne av stasjonen og de som jobber her.

Ymse – og litt av hvert

– Vi har en filosofi her på stasjonen: Det finnes ingen dumme spørsmål! Så: Folk må bare spørre hvis det er noe de er usikre på, understreker Diseth.

Alt av batterier kan leveres hos oss. Tidligere ble det sagt at alkaliske batterier («husholdningsbatterier») kunne kastes i restavfallet, men dette anbefales ikke lenger. Batterier for elektrisk drevne verktøy eller gamle bilbatterier har vi også ordninger for på gjenvinningsstasjonen.

– Vi har jo en del diabetikere i samfunnet. Sprøytespisser kan leveres på apoteket, men vi kan også ta i mot slikt her. Det kan leveres i sikker emballasje, for eksempel et renvasket syltetøyglass, og vi tar hånd om det videre.

Filler som har blitt brukt for løsemidler innebærer en fare på den måten at de kan selvantenne. Legg slike filler til bløtlegging en god uke før levering. Da er det ikke lenger fare for selvantenning. Generelt er folk flinke, og vi opplever det som at våre brukere er opptatt av å sortere forsvarlig. Mange er også interesserte i å lære når de kommer hit.

– Et lite hjertesukk til slutt: Når dere skal levere inn farlig avfall, ikke ta med ting som åpenbart skal i restavfall. Det gir oss ekstrajobb, hvis vi må sortere vekk restavfallet, i tillegg til å ta hånd om det farlige avfallet på forsvarlig måte.

Translate »