Drygt 550 tonn EE-avfall i året

Det er gratis å levere kasserte elektriske og elektroniske apparater (EE-avfall) hos SØIR. I tillegg finnes det gode grunner til at enkelte produkter bør leveres på våre stasjoner, og ikke til mottaket hos butikk-kjedene.

Hva er EE-avfall?
Lars Midthun (t.v.) og Stig Ola Johansen konstaterer at det er litt av hvert av EE-avfall som leveres inn hos SØIR

Kort fortalt er EE-avfall alle innretninger som drives av elektrisitet, det være seg via stikkontakt eller batteri. Lamper, klokker, kjøkkenmaskiner, elektrisk verktøy, TV/datautstyr og alt av hvitevarer. Hos oss tar vi i mot produktene som vi grovsorterer i forskjellige fraksjoner. Deretter sender vi EE-avfallet til spesialiserte mottak som demonterer og prosesserer videre.

Hos SØIR tar vi i mot og sorterer i disse kategoriene:

  • Pærer og lysstoffrør
  • Ledninger (kobbergjenvinning)
  • Skjermer og monitorer
  • Hvitevarer
  • Øvrige elektriske apparater

EE-avfallet inneholder mye metaller og mineraler som kan gjenvinnes. I kretskort i datamaskiner/datautstyr finnes det for eksempel gull. I tillegg finnes det miljøgifter av forskjellig art, som krever ekspertise og spesifikke rutiner. Spesialiserte mottak plukker produktene fra hverandre.

– Leverer man de elektriske artiklene hos SØIR er man sikret at avfallet blir håndtert på forsvarlig måte videre, sier vår driftsleder Stig Ola Johansen.

550 tonn i året

I SØIR sitt område blir det levert/samlet inn drygt 550 tonn EE-avfall i året.

– Det ligger an til at volumet blir høyere for korona-året 2020. Ting tyder på at mange har hatt ekstra tid til å rydde hjemme. Det er generelt en økning i levert avfall på gjenvinningsstasjonen hittil i år, og EE-avfall er intet unntak.

Mørketall og ulovlig eksport.

Det er et kjent problem at EE-avfall blir stjålet, og ender opp på steder der det ikke burde vært.

– Vi hadde dette problemet tidligere også hos SØIR, men nå er det bygget gjerder og innført tiltak. EE-avfallet er i all hovedsak låst inn. Hvis noen ønsker å «hente det» må de i praksis bryte seg inn, sier Johansen. Sikkerheten er ikke alltid like god på mottakene hos butikkene som selger elektriske varer. Derfor kan det være en god idé å levere det hos oss, i stedet for hos butikk-kjedene.

I Norge og Europa kasseres en hel del elektriske produkter som faktisk fungerer. Derfor finnes det et svart og ulovlig eksportmarked. I følge et program produsert av NRK Brennpunkt i 2019 forsvinner så mye som 25% av alt EE-avfall, uten at noen kan gjøre rede for det. Dokumentaren «Søppelsmuglerne» fra NRK viser at mye av dette ender opp i Afrika.

Se dokumentaren «Søppelsmuglerne» på NRK (klikk lenke)

 

 

Translate »