Lang henteavstand?

På tømmedag skal beholdere skal stå maks 3 meter fra offentlig vei. Hvis man ønsker å ha beholdere på lengre henteavstand kan man inngå avtale om servieabonnement. Eldre og uføre som ikke greier å sette frem beholderne til vegen kan få gratis servcieabonnement ved at det bekreftes av hjemmesykepleie eller lege.

Ønsker du serviceabonnement fyll ut skjema som ligger under boksen SKJEMAER på hjemmesiden vår.