Lang henteavstand?

På tømmedag skal beholdere skal stå maks 3 meter fra offentlig vei. Hvis man ønsker å ha beholdere på lengre henteavstand kan man inngå avtale om serviceabonnement. Eldre og uføre som ikke greier å sette frem beholderne til vegen kan få gratis serviceabonnement ved at det bekreftes av hjemmesykepleie eller lege.

Skjema for å bestille serviceabonnement

 

Translate »