Renovasjonsforskriften

 Renovasjonsforskriften er avtalen mellom deg og SØIR om håndteringen av avfallet. Forskriften handler om dine og våre rettigheter og plikter. Forskriften inneholder også andre momenter som kan være viktige nettopp for deg.

 

Renovasjonsforskrift

Retningslinjer

Translate »