Trysil

Rute 1 Juli-Desember 2018

Vestby, Søre Osen til Åmot grense og Grøtbekklia. Midtskogsberget sørøst for RV25 Storsvea og Ryssjølia

 

Rute 2 Juli-Desember 2018

Korsbergvegen, Bergevegen, , Kvejordet,Flendalsvegen og Flendalen.

 

Rute 3 Juli-Desember 2018

Alt sør for Korsbergsvegen. Storvegen fra Sparebanken til Kilenkrysset med sideveier.

 

Rute 4 Juli-Desember 2018

Ljørdalen, Støa, Flermoen, Nybergsund sør for bensinstasjonen. Skjærholden og Laubekksetra (fra hundeskolen).

 

Rute 5 Juli-Desember 2018

Sør for L.L. Hanstad, Plassen, Lutnes, Langsjøåsen t.o.m. Galåsen.

 

Rute 6 Juli-Desember 2018

Fra Nysæter til Sætre, Grøndalen, Nyhus, Tørberget, Midtskogsberget nordvest for RV25. Vestsidevegen med sideveier.

 

Rute 7 Juli-Desember 2018

Innbygda vestside vest for riksvegen. Vestbyvegen og hele Vestadbakken, Vikavegen, Kjellåsvegen.

 

Rute 8 Juli-Desember 2018

RV 215 t.o.m Slettås. Jordet vest for RV 26 og Eltedalen

 

Rute 9 Juli-Desember 2018

Buskvegen inkl Haugavegen og Liavegen nord for Bergevegen. Slettmovegen med sideveier. Myhre til Jordet. Jordet øst for RV 26, Engerneset fra Jordet.

 

Rute 9B Juli-Desember 2018

Haugavegen, Liavegen nord for Bergevegen med sideveier.

 

Rute 10 Juli-Desember 2018

Østby, Nesvoldberget Fra Kilenkrysset  til Nybergsund bensinstasjon. Knetten og Tandåneset Nordre.