Andre priser og tjenester

160 ltr SØIR ekstrasekk Kr  60,00
Ny beholder Kr 525,00 pr beholder
Vask av beholder Kr 500,00 pr beholder
Ekstratømming av beholder Kr 250,00 pr beholder

 

Serviceabonnement

Henting fra 3 – 10 meter:        Kr     278,00 pr år

Henting fra 11 – 20 meter:      Kr     564,00 pr år

For henting utover 20 meter  kontakt SØIR.

Gratis serviceabonnement gjelder for eldre og uføre som ikke greier å sette fram beholderne til offentlig vei og har ordinær avtale. Dette krever skriftlig bekreftelse fra lege eller hjemmesykepleie.

 

På gjenvinningsstasjonen får du levere sortert avfall som treverk, elektronisk avfall, hvite – og brunevarer,  farlig avfall, hageavfall  med mer.  Som husholdningskunde får du levere sortert avfall  gratis.

Er du næringsdrivende gjelder egne priser for levering , se priser eller ta kontakt med oss for disse prisene.

Restavfall som leveres i sekker skal fylles i klare avfallssekker. Levering i svarte sekker er forbudt.

Priser for husholdningskunder for 2024: 

Miljødirektoratet krever at det settes differensierte priser på restavfall for å øke kildesorteringen både hos husholdningen og næringsvirksomheter.

Levering av restavfall i klar sekk inntil 140 liter:   kr  60,00 pr sekk (Gjelder for inntil 3 sekker)

Restavfall pr 1/2 m³:   kr 200,00 (Gjelder for levering av 4 til 6 sekker)

Restavfall pr 1 m³:      kr 450,00 (Levering av 7 sekker og over betaler etter m³)

 

Sofa/lenestol
Pr. sete Kr 90

Madrass
Skum, enkel (som 1 sekk) Kr 60
Metallfjær, enkel (som stol/sete) Kr 90
Dobbeltmadrass (som 2x stol/sete) Kr 180
Overmadrass, enkel (som 1 sekk) Kr 60
Kontinentalseng, 4 madrasser + overmadrass Kr 415

Annet
Skiboks (0,5 m³) Kr 200
Dusjkabinett (0,5 m³) Kr 200

Isopor-emballasje (EPS) fra Husholdninger Gratis
Gulvbelegg (ftalater) fra Husholdninger, FA deklareres Gratis

Betong/Leca/Mur/fyllmasse pr kg (moderate og rene mengder)  Kr 0,6

Personaltjenester Husholdning pr. time (assistanse/opprydding mm.) Kr 900

Ekstragebyr for bruk av plastemballasjesekk til restavfall Kr 30

Sanitærporselen:

Enkel utslagsvask Kr 60

Toalett Kr 90

For priser på levering av avfall som f. eks fliser, gips eller betong i forbindelse med oppussing av f. eks kjøkken eller bad, ta kontakt med gjenvinningsstasjonen for informasjon og priser.

 

 

Translate »