Andre priser og tjenester

160 l SØIR ekstrasekk Kr  50,00
Biobøtte pr. stk Kr  30,00
Papireske pr. stk Kr  30,00
Vask av beholder Kr 360,00
Ekstratømming av beholder Kr 170,00
Ny beholder Kr 370,00

 

Serviceabonnement

Henting fra 3 – 10 meter                                                      Kr     187,00

Henting fra 11 – 20 meter                                                    Kr     381,00

For henting utover 20 meter  kontakt SØIR.

Gratis serviceabonnement gjelder for eldre og uføre som ikke greier å sette fram beholderne til offentlig veg og har ordinært abonnement. Dette krever skriftlig bekreftelse fra lege eller hjemmesykepleie.

 

Levering av avfall  til gjenvinningsstasjonene (restavfall): kr 200,00 pr. m3

Levering av avfall til gjenvinningsstasjonene, som kan gjenvinnes: kr 0,00