Andre priser og tjenester

160 l SØIR ekstrasekk Kr  50,00
Matavfallsbøtte (inne) pr. stk Kr  30,00
Papireske pr. stk Kr  30,00
Vask av beholder Kr 360,00
Ekstratømming av beholder Kr 170,00
Ny beholder Kr 370,00

 

Serviceabonnement

Henting fra 3 – 10 meter:        Kr     187,00

Henting fra 11 – 20 meter:      Kr     381,00

For henting utover 20 meter  kontakt SØIR.

Gratis serviceabonnement gjelder for eldre og uføre som ikke greier å sette fram beholderne til offentlig veg og har ordinær avtale. Dette krever skriftlig bekreftelse fra lege eller hjemmesykepleie.

 

På gjenvinningsstasjonen får du levere sortert avfall som treverk, elektronisk avfall, hvite – og brunevarer , farlig avfall, hageavfall  med mer.  Sortert avfall får du levert gratis.

Fra 2019 skal restavfall som leveres i sekker fylles i klare avfallsekker.

Levering av restavfall i klar sekk inntil 140 liter:   kr  30,- pr sekk

Levering av restavfall i svart sekk: kr 100,- pr sekk

For større mengder restavfall som leveres løst: kr 200,- pr m3