Andre priser og tjenester

160 l SØIR ekstrasekk Kr  50,00
Ny beholder Kr 415,00
Vask av beholder Kr 400,00
Ekstratømming av beholder Kr 191,00

 

Serviceabonnement

Henting fra 3 – 10 meter:        Kr     209,00

Henting fra 11 – 20 meter:      Kr     425,00

For henting utover 20 meter  kontakt SØIR.

Gratis serviceabonnement gjelder for eldre og uføre som ikke greier å sette fram beholderne til offentlig veg og har ordinær avtale. Dette krever skriftlig bekreftelse fra lege eller hjemmesykepleie.

 

På gjenvinningsstasjonen får du levere sortert avfall som treverk, elektronisk avfall, hvite – og brunevarer , farlig avfall, hageavfall  med mer.  Sortert avfall får du levert gratis.

Restavfall som leveres i sekker skal fylles i klare avfallssekker. Levering i svarte sekker er forbudt.

Levering av restavfall i klar sekk inntil 140 liter:   kr  40,- pr sekk

For større mengder restavfall som leveres løst:   kr 250,- pr m3