Andre priser og tjenester

160 ltr SØIR ekstrasekk Kr  50,00
Ny beholder Kr 415,00
Vask av beholder Kr 400,00
Ekstratømming av beholder Kr 191,00

 

Serviceabonnement

Henting fra 3 – 10 meter:        Kr     220,00 pr år

Henting fra 11 – 20 meter:      Kr     448,00 pr år

For henting utover 20 meter  kontakt SØIR.

Gratis serviceabonnement gjelder for eldre og uføre som ikke greier å sette fram beholderne til offentlig veg og har ordinær avtale. Dette krever skriftlig bekreftelse fra lege eller hjemmesykepleie.

 

På gjenvinningsstasjonen får du levere sortert avfall som treverk, elektronisk avfall, hvite – og brunevarer,  farlig avfall, hageavfall  med mer.  Sortert avfall får du levert gratis.

Restavfall som leveres i sekker skal fylles i klare avfallssekker. Levering i svarte sekker er forbudt.

Levering av restavfall i klar sekk inntil 140 liter:   kr  45,- pr sekk

For større mengder restavfall som leveres løst:   kr 270,- pr m3

For priser på levering av avfall som f. eks fliser, gips eller betong i forbindelse med oppussing av f. eks kjøkken eller bad, ta kontakt med gjenvinningsstasjonen for informasjon og priser.

 

Translate »