Andre priser og tjenester

160 ltr SØIR ekstrasekk Kr  60,00
Ny beholder Kr 470,00 pr beholder
Vask av beholder Kr 450,00 pr beholder
Ekstratømming av beholder Kr 225,00 pr beholder

 

Serviceabonnement

Henting fra 3 – 10 meter:        Kr     249,00 pr år

Henting fra 11 – 20 meter:      Kr     505,00 pr år

For henting utover 20 meter  kontakt SØIR.

Gratis serviceabonnement gjelder for eldre og uføre som ikke greier å sette fram beholderne til offentlig vei og har ordinær avtale. Dette krever skriftlig bekreftelse fra lege eller hjemmesykepleie.

 

På gjenvinningsstasjonen får du levere sortert avfall som treverk, elektronisk avfall, hvite – og brunevarer,  farlig avfall, hageavfall  med mer.  Sortert avfall får du levert gratis.

Restavfall som leveres i sekker skal fylles i klare avfallssekker. Levering i svarte sekker er forbudt.

Priser for 2023: 

Miljødirektoratet krever at det settes differensierte priser på restavfall for å øke kildesorteringen både hos husholdningen og næringsvirksomheter.

Levering av restavfall i klar sekk inntil 140 liter:   kr  55,00 pr sekk (Gjelder for inntil 3 sekker)

Restavfall pr 1/2 m³:   kr 180,00 (Gjelder for levering av 4 til 6 sekker)

Restavfall pr 1 m³:      kr 400,00 (Levering av 7 sekker og over betaler etter m³)

 

Sofa/lenestol
Pr. sete Kr 80

Madrass
Skum, enkel (som 1 sekk) Kr 55
Metallfjær, enkel (som stol/sete) Kr 80
Dobbeltmadrass (som stol/sete) Kr 160
Overmadrass, enkel (som 1 sekk) Kr 55
Kontinentalseng, 4 madrasser + overmadrass Kr 375

Annet
Skiboks (0,5 m³) Kr 180
Dusjkabinett (0,5 m³) Kr 180

Isopor-emballasje (EPS) fra Husholdninger Gratis
Gulvbelegg (ftalater) fra Husholdninger, FA deklareres Gratis

For priser på levering av avfall som f. eks fliser, gips eller betong i forbindelse med oppussing av f. eks kjøkken eller bad, ta kontakt med gjenvinningsstasjonen for informasjon og priser.

 

Translate »