Bruk klare sekker på gjenvinningsstasjonen

Fra 2019 skal restavfall som leveres i sekker fylles i klare avfallsekker.  Avfallet skal være synlig slik at vi lettere kan se hva som blir kastet så vi klarer å materialgjenvinne mer av ressursene som samles inn. Slik sikres også at avfall som inneholder miljøgifter havner til riktig gjenvinning. 

Restavfall vil være billigere å levere i klare sekker enn i svarte sekker:
Pris for levering  i klar sekk:  kr 30,- pr sekk
Pris for levering  i svart sekk:  kr 100,- pr sekk
Klare plastsekker med lukkede plastposer regnes som svart sekk.

Klare sekker fås kjøpt i flere butikkjeder og byggvarehus. Fra 2019 selges en rull med 10 sekker for 40 kroner på gjenvinningsstasjonen.

Vær oppmerksom på at sekken til levering av plast hjemme skal brukes til nettopp det.

Translate »