Glatte veier!

På grunn av ekstremt glatte veier er det i visse områder og på private veier og stikkveier, svært vanskelig for renovatørene å komme frem. Dette  kan medføre forsinkelser på tømming av avfall.  Vi ber om tålmodighet og oppfordrer alle til strø godt på private veier, innkjøringer og rundt beholdere slik at biler og mannskap kommer frem på en forsvarlig måte. I de områder hvor bilen ikke kommer frem , kan en sekk med avfall settes frem og renovatørene tar denne med ved neste tømming.

Translate »