Ikke fyr feil i kulda

vedNy statistikk fra Grønt Punkt Norge viser at fem prosent av drikkekartongene vi bruker ender opp i peis og ovn hjemme. Det utgjør om lag 34 millioner drikkekartonger hvert eneste år.

– Dette er et enormt sløseri med gjenvinnbare ressurser og helt unødvendig når vi har så gode returordninger på drikkekartong og annen kartongemballasje. Det er også en lang rekke miljø-, helse- og sikkerhetsgrunner til at kartong ikke skal brennes hjemme, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

En melkekartong kan få både seks og sju liv når den resirkuleres. Dette reduserer utslipp og sparer energi.

Brenning av kartonger har vært en utfordring gjennom flere år, og det er verken bra for ildstedet, skorsteinen eller miljøet .

Kartonger utvikler høy varme raskt og kan derfor føre til altfor høye temperaturer i ildstedet og i skorsteinen. Alle drikkekartonger inneholder i tillegg et plastbelegg som omdannes til beksot. Dette fester seg i skorsteinen og kan over tid føre til pipebrann.

Brenning av kartonger er også svært forurensende.

Dersom du brenner noe annet enn ved i din vedovn eller peis kan det generere store mengder giftig røyk. Foruten drikkekartonger må du heller ikke brenne husholdningsavfall, gummi, plastikk, maling eller behandlet tre, finerplater, sponplater, farget eller glanset papir, maling eller løsemidler, olje, kull eller trekull.

 

Les hele saken her:  http://www.mynewsdesk.com/no/grontpunkt/pressreleases/ikke-fyr-feil-i-sprengkulda-1294982

 

 

 

 

 

Les hele saken her:

 

 

 

Translate »