Ikke kast grus og sand i matavfallsbeholder

grusGrus og sand skal ikke kastes i matavfallsbeholderen .

På Mjøsanlegget hvor vi leverer matavfallet sliter de med store mengder i anlegget som sliter ut pumper og tetter rør. Er det mindre mengder grus og sand får man levert dette på våre gjenvinningsstasjoner. Kattesand kan kastes i restavfallsbeholder.

 

Translate »