Ikke tømming av avfall på helligdager

Det er ikke tømming av avfall på helligdager.  På helligdager som Kristi himmelfart 13. mai, 17. mai og 2. pinsedag 24. mai hentes avfallet på annen ukedag enn normalt.

I forbindelse med innkjøring av tømmeruter p.g.a. helligdager vil tømming kunne strekke seg over to dager. Beholdere settes ut første markerte tømmedag.

La beholdere stå fremme til de er tømt. Husk å sjekke tømmekalender for tømmedag. Har du lastet ned appen «Min renovasjon» og lagt inn varsel på mobil får du varsel om endring der.

Translate »