Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner!

Lørdag  13. august har alle våre gjenvinningsstasjoner åpent fra kl 9-13.9147825

Da har du mulighet til å levere alt av skrot og rot som du eventuelt måtte ha liggende etter oppussing eller rydding i sommer.

På gjenvinningsstasjonen får du levere sortert avfall som papir, papp, glass, trevirke, metaller, EE-avfall, farlig avfall (f.eks. spillolje, maling og batterier), impregnert trevirke,  hageavfall og mer.

Sortert avfall får du levert gratis. Usortert avfall i betydningen restavfall, koster kr 155,00 pr. m3.  Minsteprisen er kr 80,-.

Ha en god oppryddingshelg!

Translate »