Miljøvennlig vårrengjøring

Våren er her, og med det følger gjerne årets vårrengjøring. Hvert år bruker vi ca. 25 000 tonn rengjøringsmidler, og dessverre havner alt for mange av disse i søpla når bilen, sykkelen og huset er ferdigvasket.

Hoper seg opp i næringskjeden

Rengjøringsmidler kan inneholde stoffer som kan være svært skadelige for både mennesker, dyr og natur. Flere av disse er tungt nedbrytbare, og hoper seg opp i næringskjeden dersom de slippes ut i naturen. Noen rengjøringsmidler inneholder også bakteriedrepende stoffer som kan gjøre bakterier motstandsdyktige mot antibiotika.

Mange av vaskemidlene er ganske kraftige saker, så de skal leveres på gjenvinningsstasjonen som farlig avfall. Er du i tvil om vaskemiddelet du skal kaste er farlig avfall eller ikke, se etter faresymbol på emballasjen eller  sjekk sortere.no.

Kaster du riktig?

Produkter merket med helsefare, etsende, eller miljøfare kan gå i plastinnsamlingen, så lenge emballasjen er tom og tørr. Produkter merket med akutt giftig, oksiderende, gass under trykk, eksplosjonsfarlig, brannfarlig, eller kronisk helsefare, skal derimot IKKE i returordningene for emballasje. Slike produkter skal sorteres som farlig avfall

  • Det    er viktig å påse at emballasjen merket som helsefarlig, miljøfarlig eller etsende er tom og tørr før den kildesorteres.

 

Eksempel på nye faremerker:

Gammelt faremerke.jpg

 

 

 

Eksempel på gamle faremerker:

Nyttfaremerke.jpg

Translate »