Sikker destruksjon av PC

pcHar du kjøpt deg ny laptop, og skal kaste den gamle? Sørg for at all lagret  informasjon er utilgjengelig før den går i søpla.

– Det er ikke nok å slette dataene. Det sikreste er å bruke hammer når du  kasserer datamaskinen.

Har du lagret sensitiv informasjon på PC-en, er det viktig at informasjonen  ikke kommer videre.

– Mange kaster datamaskinen etter å ha slettet all informasjon på harddisken.  Det flere ikke tenker på, er at det er en enkel sak å hente dataene tilbake.  I hendene på en kriminell kan dette føre til ID-tyveri, og kanskje tapping  av bankkontoen din.

Bruk hammeren

Det anbefales å fjerne harddisken fra den gamle maskinen før den  kastes.

– Det er en enkel sak å skru ut harddisken, enten den sitter i en bærbar eller  en stasjonær maskin. Det er på harddisken at informasjonen lagres. Derfor er  det viktig at den ikke kommer i hendene på kriminelle.

Harddisken inneholder ofte informasjon om bankkonti og PIN-koder. Passord  sendes også ofte via mail.

For å sikre at informasjon ikke kan hentes fram igjen, er det sikreste å  ødelegge harddisken fysisk.

– En hammer er et effektiv verktøy i så måte. Gi harddisken et par reale slag  med hammeren, så er du sikker. Da kan den trygt kastes sammen med PC-en  blant EE-avfallet.

Ingen land i verden er så flinke til å samle inn og gjenvinne kasserte  EE-produkter som Norge. Forskjellene fra fylke til fylke er likevel store.  Buskerud leder vei som det beste fylket i Norge til å samle inn de  miljøskadelige produktene.

Ifølge den ferske årsrapporten til returselskapet RENAS, ble det i fjor samlet  inn nærmere 60.300 tonn elektrisk og elektronisk avfall, noe som tilsvarer  vekten av sju Eiffeltårn.

Produkter som trenger strøm for å virke inneholder miljøgifter og skal ikke  kastes sammen med annet avfall.

 

Les hele artikkelen her: http://www.op.no/nyheter/article7220804.ece

Translate »