Teknisk feil i forbindelse med fakturering

I forbindelse med skifte av økonomisystem har det dessverre skjedd en teknisk feil som har medført at noen av våre kunder har mottatt to likelydende fakturaer på sin eiendom.

 

Har du mottatt faktura elektronisk eller har avtalegiro så gå inn i din nettbank og sjekk om du er en av de som er berørt av feilen.

Er du berørt så slett betalingen som har det lengste forfallet i forfallsregisteret i nettbanken din.

Har du mottatt to like faktura per post så makulerer du faktura som har det lengste forfallet.

Du vil også motta en kreditnota fra oss på den ene fakturaen.

Har du allerede betalt fakturaen så går dette greit.

Vi beklager så mye det inntrufne.

 

Translate »