Ubebodd eiendom

Har man en eiendom som ikke er i bruk på grunn av  f.eks fraflytting eller dødsfall kan man søke om fritak på renovasjonsgebyret. Søknaden må skje skriftlig. Eiendommen må stå ubebodd i minst 6 måneder fra det tidspunktet man søker, for å få innvilget fritak. Står eiendommen ubebodd i mindre enn 6 måneder må man betale vanlig gebyr. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.

Det gis ikke fritak for deltakelse i renovasjonsordningen for hybler i hybelhus enkeltvis, kun for hele hybelbygget.

For hytter /fritidseiendommer får man kun fritak hvis hytta ikke er i bruk overhodet i løpet av året.

Skjema for å søke fritak

 

 

 

Translate »