Ubebodd eiendom

Har man en eiendom som ikke er i bruk kan man søke om fritak på renovasjonsgebyret. Det er viktig at man gjør dette skriftlig. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft.  Eiendommen må stå ubebodd i minst 6 måneder for å få innvilget fritak.

Står eiendommen ubebodd i mindre enn 6 måneder må man betale vanlig gebyr.

Skjema for å søke fritak