Unngå brann i avfall

Pass på å kaste batterier, spray- og gassbokser og aske riktig for å unngå brann i avfallet.

Alkaline Battery on Fire.

Her er våre råd for de tingene som ofte starter branner både hjemme, i renovasjonsbilene og på avfallsanleggene:

Batterier

Batterier kan du levere til butikker som selger det, eller på gjenvinningsstasjonen som «Farlig avfall».

Det er ofte litt restenergi igjen i batteriene. Teip derfor polene på batteriene før du leverer dem inn for å unngå at de kortslutter og utgjør en brannfare.

Oppbevar de f. eks. på et tomt syltetøyglass. Tøm det ofte.

Spraybokser

Hårspray, deo, insektspray, maling, propan. Veldig mye er på bokser med gass. Alle typer spraybokser som går på gass leverer du som «Farlig avfall» på gjenvinningsstasjonen.
Alle andre gassbeholdere skal også hit.

Aske

Aske sorteres som «Restavfall». Pass på at asken er helt kald og uten glør før du har den i en tett pose eller to. Knyt posen godt igjen før du kaster den i restavfallsbeholderen slik at ikke asken gyver løst.

Ledninger og røykvarslere

Ledninger og ting rundt batteri/strømkilder inneholder et stoff som gjør at det ikke skal brenne. Disse stoffene, ofte brommerte flammehemmere, er veldig skadelige i naturen.

Ledninger, røykvarslere, støpsler etc. kastes derfor alltid i EE-avfall for forsvarlig gjenvinning videre. Vi tar imot EE-avfall på gjenvinningsstasjonen. Alle butikker som selger tilsvarende produkt tar også imot dette gratis.

Vær obs på at noen røykvarslere (ioniske) inneholder radioaktivt materiale. Lever disse som farlig avfall.

Patroner og fyrverkeri

Dynamitt, ammunisjon, våpen, fyrverkeri, fenghetter med mer kan ikke leveres til oss da vi  ikke tar imot eksplosiver på våre gjenvinningsstasjoner.

Skal du kvitte deg med eksplosiver som for eksempel ammunisjon og ubrukt fyrverkeri, er det greit å vite at forhandlere som selger tilsvarende produkter plikter å ta imot det når det skal kasseres.

Ta kontakt med Politiet om du er i tvil om hvor du skal henvende deg for å bli kvitt eksplosiver.

Translate »