Våre skjemaer online

Flere av våre skjemaer kan fylles ut digitalt, rett på web. De fungerer både fra datamaskin og mobiltelefon.

Kvitteringen du får på mail på skjemaet som er innsendt er også en bekreftelse på bestillingen.

Ved eventuelle uklarheter rundt bestillingen tar vi kontakt.

Velg ditt skjema nedenfor:

Endre beholderstørrelse rest, papir eller glass- og metallemballasje

 

Endre beholderstørrelse – barnebleieavtale

 

Bestill serviceabonnement

 

Bestille beholdere

 

Søk fritak ubebodd eiendom

 

Meld bruksendring / forandre abonnement

 

Bytte av ødelagt beholder

 

Generelle henvendelser – Kontakt oss

Translate »