Vinteren er her!

Vinteren er ofte en utfordrende tid for våre renovatører og vi ønsker å få hentet avfallet ditt på en trygg, sikker og effektiv måte.

For å hjelpe oss med dette ønsker vi at du:

  • Setter avfallsbeholder og plastsekk klar for tømming kvelden før. Vi starter å tømme kl. 06.
  • Strør godt rundt beholdere og på tilfartsvei når det er glatt.
  • Måker vekk snø rundt beholdere og på tilfartsvei/ gårdsplass før tømming.
  • Børster vekk snøen på lokk.
  • Setter beholdere med håndtak ut mot vei på tømmedag, så den er lettere å trille for renovatøren.
  • Ikke overfyller beholder slik at lokket ikke går igjen.

Bytt til større beholder om den stadig blir full. Det koster ikke noe ekstra å bytte til større beholder for  papp og papir eller for emballasje av glass og metall. Jo flinkere du er til å sortere, jo mindre restavfall får du. Renovasjonsgebyret reguleres etter størrelsen på restavfallsbeholder.

Takk for hjelpen!

Translate »