Batterier i avfallet er en brannfelle

Hver eneste uke er det branntilløp ved norske avfallsmottak fordi brukte batterier, både litium og tradisjonelle blir kastet sammen med annet avfall.

Årsaken er at både bedrifter og private husholdninger ikke er klar over eller ikke bryr seg om at disse kan ta fyr når de blir knust.

Oppladbare batterier til for eksempel elektriske verktøy og sparkesykler kan forårsake store skader hvis de kastes sammen med restavfallet. Det gjelder også de små klokkebatteriene og alle andre strømkilder med litium som blant annet bursdagskort som spiller musikk og en rekke leketøy.

Batterier er farlig avfall

Utfordringen kommer når kraften er brukt opp og batteriet er klart for kassering. Når et slikt batteri oppfattes som oppbrukt, er det fremdeles rest-energi igjen. Den energien krever riktig håndtering og må behandles som farlig avfall. Ved feilhåndtering ved kassering kan batteriet skape gnister og ta fyr. Et litiumbatteri som havner i restavfallet, kan bli utsatt for slag og ødeleggelse. Det gir fort overoppheting og brann.

Slik kasserer du litiumbatteriet

Batterier kan du levere på gjenvinningsstasjonen som farlig avfall eller benytte returordningene i butikker som selger forbrukselektronikk. Bruk teip over batteripolene for å isolere mot gnister ved berøring.

Les hele saken

Translate »