Hageavfallet i kverna

Betydelige mengder hageavfall har blitt levert inn på vårt mottak i Elverum i løpet av 2020-sesongen. En gang i året kommer det maskiner for å kverne det opp – og i november var det dags igjen.

Mye allerede i mai
Den 20.mai var det allerede store mengder hageavfall i vårt deponi i Elverum

Mange har nok benyttet korona-året 2020 til å jobbe hjemme, og ta et «rufs» i hagen. Midtveis i mai hadde det kommet inn adskillig større mengder hageavfall enn på samme tidspunkt året før.

– Hageavfall er gratis å levere, og mange benytter seg derfor av denne muligheten, sier driftsleder hos SØIR Stig Ola Johansen.

Det er dessuten et poeng at mange busker og hageplanter er «svartelistet». Svartelistede fremmedarter er uønsket i norsk natur, fordi de kan spre seg og danne store tette bestander. Forvillede hageplanter kan fortrenge de naturlige plantene, noe som er en trussel for det biologisk mangfoldet. Det er et viktig argument for at hageavfall skal leveres hos oss, og ikke dumpes på ei steinrøys eller i en elveskråning.

Se svartelisten på regjeringen.no (PDF)

Kverna «tygger» det meste
Maskinfører Johan fra Bøn Biobrensel A/S (t.v) og driftsleder Stig Ola Johansen hos SØIR tar en titt på fremdriften

For andre år på rad er det firmaet Bøn Biobrensel A/S som har fått oppdraget med å kverne hageavfallet, og det er gjort i løpet at to-tre effektive dager.

– Flinke folk og effektive maskiner. Kverna tar det meste uten problemer. Rett og slett imponerende, konkluderer Johansen.

Kvist og kvas går som en drøm. Større stubber og stokker legges midlertidig til side, men skal også i gjennom når maskinen er justert for dette. Det ferdig kvernede biomaterialet lagres midlertidig på SØIRs område, men vil i løpet av de kommende månedene bli hentet av Nittedal Torvindustri som råstoff for plantejordproduksjon.

Gjenvinning på sitt beste

– Hageavfallet har 100% gjenvinningsgrad. Dette er rett og slett gjenvinning på sitt beste, mener Stig Ola Johansen.

Hos Nittedal Torvindustri legges det kvernede materialet i ranker som er ca tre meter høye og seks meter brede. Komposteringsprosessen starter i løpet av ganske kort tid. Når sopp og mikroorganismer er i gang med nedbrytningen dannes det varme, og man må følge med på temperaturen slik at den ikke blir for høy.

Rankene graves om og «luftes» når temperaturen kommer opp i ca 65 grader – og det skjer omtrent en gang i måneden. Fra det kvernede hageavfallet kommer inn til det er ferdig kompostert tar det minimum ett år, ofte nærmere to.

– I 2019 utgjorde hageavfallet 1650 tonn. Det er veldig mange lastebillass, sier driftslederen. Vi forventer at det blir minst like mye i år.

I løpet av to-tre effektive dager har kverna tygget seg i gjennom alt hageavfall som er innlevert i 2020
Translate »