Lørdagsåpent på gjenvinningsstasjonen i Trysil og Åmot

Lørdag 19. januar har  gjenvinningsstasjonene i Trysil og Åmot åpent fra kl 9-13.

Fra 2019 skal restavfall som leveres i sekker fylles i klare avfallsekker.  Avfallet skal være synlig slik at vi lettere kan se hva som blir kastet så vi klarer å materialgjenvinne mer av ressursene som samles inn. Slik sikres også at avfall som inneholder miljøgifter havner til riktig gjenvinning. 

Restavfall vil være billigere å levere i klare sekker enn i svarte sekker:
Pris for levering  i klar sekk:  kr 30,- pr sekk
Pris for levering  i svart sekk:  kr 100,- pr sekk
Klare plastsekker med lukkede plastposer regnes som svart sekk.

Ha en god oppryddingshelg!

Translate »