Tilsynsgebyr for private avløp i Elverum

Kommunestyret i Elverum vedtok i mai 2018 at det fra 2019 innføres et årlig tilsynsgebyr på 225 kroner pluss mva for de som har private avløp.

Beløpet kreves inn på halvår-fakturaene fra SØIR fra og med 2019.

Beløpet er på 225 kroner pluss mva, og kreves inn to ganger i året. Første faktura fra SØIR kommer i februar, og for de som har privat avløp vil fakturaen inneholde det halve tilsynsgebyret på 112,50 kroner pluss mva. Det resterende beløpet på 112,50 kroner pluss mva kommer på fakturaen fra SØIR i september.

Tilsynsgebyret skal finansiere en kartlegging og tilsynsordning for private avløpsanlegg etter selvkostprinsippet, står det i kommunestyrets vedtak fra mai om å innføre tilsynsgebyr for private avløpsanlegg i Elverum kommune.

Les mer her: https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/tilsynsgebyr-for-private-avlop-i-elverum

 

Translate »