Vinter!

img0026k0053[1]Vinter’n er  her og da er tiden inne for å hjelpe deg selv og renovatøren mot snø og frost.

Avfallsbeholdere er som regel ikke det første man tenker på når vinteren kommer, men noen småting må du ha i bakhodet når is, snø og frost har lagt seg.

Husk å måke snø eller strø ved iset underlag, slik at renovatørene lett kan komme frem til dunkene dine.  Dette er renovatørens arbeidsplass og vi må gjøre vårt beste for at den er forsvarlig.

For mye snø rundt beholderene dine, kan føre til at renovatøren kan få vanskeligheter med å tømme avfallet ditt og du risikerer at det ikke blir tømt i det hele tatt.

Vinteren har gjerne en annen ulempe. Ofte fryser bio-rester seg fast i beholderen din. Et godt tips er å legge en avis i bunnen av beholderen og bruk de brune bioposene som du har fått utdelt.

God vinter!

Kast søpla miljøvennlig

kildesorteringKildesorter avfallet på kjøkkenet – og vær miljøbevisst!

 Det er mange ulike måter å innrede kildesorterings systemer  under kjøkkenbenken, alt fra ulike spann som du setter sammen selv eller ferdig produserte kildesorteringsbokser – som er lette å bruke i hverdagen.

Dette kan du sortere under kjøkkenbenken din:

•   Plastemballasje

•    Matavfall

•    Restavfall

I tillegg bør du sortere:  Panteflasker,  Glass og metallemballasje,  Papp, papir og drikkekartonger, Farlig avfall,  EE-avfall

Alt du sorterer gjenvinnes

Avfall er uunngåelig, men vi kan gjøre tre helt grunnleggende ting i håndteringen av det:

-Å legge forholdene til rette for avfallsreduksjon og ombruk. Kildesortering, altså sortering ved kilden (kjøkkenbenken), gir god kvalitet på det sorterte avfallet, og øker bevisstheten rundt hva vi forbruker og skaper av avfall. Dette kan igjen føre til at vi produserer mindre avfall.
-Å materialgjenvinne mest mulig, det vil si å gjenvinne avfallet til nye produkter.
-Å utnytte energien i avfallet gjennom forbrenning i moderne avfallsforbrenningsanlegg med god energiutnyttelse og moderne røykgassrensing.

 

Les hele artikkelen her: http://www.viivilla.no/Kjokken/Kjokkenmaskiner-og-utstyr/Kast-sopla-miljovennlig-72005

Siste lørdagsåpning i høst

SenhøstRenovatørLørdag 16. november er det klart for høstens siste lørdagsåpning på våre gjenvinningsstasjoner i Elverum, Trysil og Åmot. Åpningstiden er fra kl 9-13.

Benytt muligheten til å kvitte deg med høstens  rusk og rask.

Sortert avfall er gratis er å levere, farlig avfall og EE- avfall likeså.
Restavfall koster kr 150,- pr.m3. Minsteprisen er kr 75,-.

 

På Hornmoen oppfordrer vi også våre besøkende til å ta en titt innom vårt nyåpne gjenbrukstorg.

Gjenbrukstorget åpent!

sofa2På gjenbrukstorget kan du levere  inn ting du ikke trenger. Du  kan også skaffe deg pent brukte møbler og annet utstyr  som  for eksempel ski og  sykler – helt gratis. Det er ikke mulig å dumpe skrot og avfall på gjenbrukstorget.  Elektriske gjenstander kan du heller ikke levere der (men selvsagt ellers på gjenvinningsstasjonen).  Før du får sette igjen gjenstander, må du få godkjenning fra en av våre driftsoperatører.  Til gjengjeld blir det gratis å levere inn en fullt brukbar sofa, i forhold til å kaste den som restavfall.

 

Løv og gress og kvister er ikke bioavfall

Høsten står for tur og vi ønsker å minne om at løv og gress og kvister og annet hageavfall ikke skal kastes i biodunken men leveres gratis på gjenvinningsstasjonen.

Dersom transport av avfallet er et problem, kan man kjøpe ekstrasekker for restavfall fra SØIR som hageavfallet kan fylles i og som kan settes ut sammen med restavfallet.  Ekstrasekker fås kjøpt i de fleste dagligvareforretninger.  I tillegg selges de på våre gjenvinningsstasjoner og hos vår administrasjon i St. Olavs gate 8 i Elverum.

hageavfall

KOM HIT: Hageavfall leveres gratis på våre gjenvinningsstasjoner