AVFALLSDEKLARERING

Ny rutine men samme krav og plikter til næringskunder med farlig avfall. Nå skal alle næringskunder deklarere farlig avfall digitalt Fra 1. mai kan man ikke lenger bruke papirskjemaene for deklarering av farlig avfall. Alle produsenter og mottak av farlig

Les mer

Batterijakten er i gang!

De tre neste ukene vil over 9.000 fjerdeklassinger samle inn husholdningsbatterier i hele landet.  Batterijakten er konkurransen som gir alle fjerdeklassinger sjansen til å lære seg mer om gjenvinning, kretsløpstenkning og hvordan vi kan bli bedre til å ta vare på

Les mer
Translate »