Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner !

RenovatørHornmoen, Trysil og Haugedalen gjenvinningsstasjon har lørdagsåpent kl 09-13 følgende lørdager i vår:

23. april, 30. april, 7. mai, 21. mai, 28. mai og 11. juni.

Alle stasjoner er stengt pinseaften 14. mai.

Gjenbrukstorget har åpent på alle våre gjenvinningsstasjoner. Her kan levere inn møbler og gjenstander du ikke trenger. Du kan også skaffe deg pent brukte møbler og annet utstyr helt gratis.

 

 

Batterijakten er i gang!

BatterierDe tre neste ukene vil over 9.000 fjerdeklassinger samle inn husholdningsbatterier i hele landet.  Batterijakten er konkurransen som gir alle fjerdeklassinger sjansen til å lære seg mer om gjenvinning, kretsløpstenkning og hvordan vi kan bli bedre til å ta vare på jordens ressurser. 

Miljøagentene, sammen med Elretur , Varta og Clas Ohlson, arrangerer for fjerde år på rad Batterijakten. I 2015 ble det samlet inn over 80 tonn med batterier, og målet for i år er å ligge på samme innsamlingsnivå.

Bakgrunnen for miljødugnaden er at alt for mange batterier ikke leveres til gjenvinning – de kastes i restavfallet istedenfor. Da blir ikke ressursene i batteriene en del av kretsløpet eller den sirkulære økonomien – og det må det gjøres noe med.

Hvert år bruker vi hele 1750 tonn med batterier i Norge.

Av disse kastes 1300 tonn rett i søpla eller – enda verre – i naturen! Den vanligste batteritypen er det vi kaller husholdningsbatterier eller alkaliske batterier. De er engangsbatterier som brukes i leker og småelektronikk, og det er disse batteriene som skal samles inn under Batterijakten. De inneholder ikke skadelige miljøgifter, men det er likevel viktig at disse batteriene gjenvinnes, fordi vi kan bruke de forskjellige delene til nye ting.

Gode miljøvaner starter i barndommen. I dag kan alle typer batterier leveres til gjenvinning. I 2012 ble rundt en tredjedel av alle batterier levert til gjenvinning, og Norge har satt seg et mål om at 45% av alle batterier skal gjenvinnes innen 2016.

 

Åpningstider i påsken

untitledAdministrasjonen holder stengt onsdag 23.03 og mandag 28.03 (2. påskedag)

Hornmoen Gjenvinningsstasjon, Elverum

Mandag 21.03:   08.00 – 19.00

Tirsdag 22.03:   08.00 – 15.00

Onsdag 23.03:   Stengt

Skjærtorsdag:    Stengt

Langfredag:       Stengt

Mandag 28.03:  Stengt

 

Trysil Gjenvinningsstasjon, Mosanden

Mandag 21.03:   11.00-17.00

Onsdag 23.03:   Stengt

Langfredag:       Stengt

Mandag 28.03:  Stengt

 

Haugedalen Gjenvinningsstasjon, Åmot

Tirsdag 22.03:   11.00-17.00

Skjærtorsdag:    Stengt

 

 

Er det noen god grunn til å kildesortere?

 Avfallspyramiden

Avfall er en ressurs og en råvare. Ved å kildesortere:

  • Får vi rene materialer som blir til nye råvarer
  • Reduseres behovet for å ta ut naturressurser
  • Reduseres energiforbruket i produksjonen
  • Får du som forbruker et forhold til det du kaster

Avfallssortering er et meget viktig miljøtiltak. Det bidrar til reduserte klimautslipp og mindre lokal forurensning. Utslippene av klimagasser i Norge er nesten 5 prosent mindre enn de ellers kunne ha vært. Både husholdninger og næringsliv bidro til at utslippene ble 1,5 millioner tonn lavere i 2013

Det er viktig at vi tenker på hva hver enkelt av oss kan bidra med for å hindre at mye søppel oppstår og sørge for miljøvennlig behandling av det vi kaster.

1. Avfallsreduksjon

Det aller viktigste vi kan gjøre for å spare miljøet, er å hindre at avfall oppstår. Det gjør vi ved å la være å kjøpe ting som blir fort ødelagt eller la være å kjøpe engangsartikler.

2. Ombruk

Mål nummer to i avfallspolitikken er å bruke ting om igjen framfor å kaste. For den vanlige forbruker er gjenbruk og reparasjon viktige stikkord.

3. Materialgjenvinning

Mål nummer tre er materialgjenvinning. Det vil si at man utnytter avfallet på en slik måte at materialet beholdes helt eller delvis.

Vi sorterer avfallet vårt og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg for eksempel plast, glass, metall og drikkekartonger. dette gjør at vi kan saml einn og sende disse avfallstypene tilbake til fabrikken og bruke det som råvare i produksjonen av nye varer. På denne måten holder vi avfallet, eller “ressursene” i et kretsløp, og reduserer behovet for å stadig hente ut nye naturressurser.

4. Energiutnyttelse

Når råstoffene ikke kan gjenvinnes til nye materialer lenger, bør de sendes til forbrenningsanlegg som lager varmt vann og strøm til oppvarming av boliger og bedrifter.

5. Deponering

Fra 1. juli 2009 ble det innført et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall i Norge. Det betyr at alt avfall som inneholder biologisk nedbrytbart avfall for eksempel restavfall, hageavfall, papir, kartong og trevirke ikke lenger kan deponeres. Minst mulig skal gå til deponi.

 

Grønt Punkt har laget en pressemelding om sitt standpunkt rundt dette temaet etter at Schrødinger Katt hadde et innslag om nytteverdien av gjenvinning av spesielt drikkekartong på NRK 25. februar.  Se pressemeldingen her: http://www.mynewsdesk.com/no/grontpunkt/pressreleases/enoeyd-katt-bommer-paa-nytten-av-gjenvinning-1320820

 

 

Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner i Trysil og Haugedalen!

Lørdag 27. februarvinter holder gjenvinningsstasjonene i Trysil og Haugedalen åpent fra kl 9-13!

Gjenvinningsstasjonene tar i mot farlig avfall som olje, malingsrester, Whitesprit og lignende, elektronisk avfall, både impregnert og vanlig trevirke, metaller, glass og mye mer.

Du kan levere sortert avfall gratis. Levering av restavfall koster 155 kroner per kubikkmeter. Minstepris for levering er 80 kroner.