Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner!

Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner!

Lørdag  17. august har alle våre gjenvinningsstasjoner åpent fra kl 9-13.

Da har du mulighet til å levere alt av skrot og rot som du eventuelt måtte ha liggende etter oppussing eller rydding i sommer.

På gjenvinningsstasjonen får du levere sortert avfall som papir, papp, glass, trevirke, metaller, elektrisk avfall, farlig avfall (f.eks. olje, maling og batterier), impregnert trevirke,  hageavfall og mer.

Les mer

Høringsnotater – ny renovasjonsforskrift

Høringsnotater – ny renovasjonsforskrift

Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (SØIR) arbeider med å revidere kommunenes forskrifter for husholdningsavfall. Det er lagt til grunn at ny revidert renovasjonsforskrift skal vedtas likelydende i alle kommunene sept./okt. 2019. Les mer

SØIR har fått ISO-sertifisering! 

SØIR har fått ISO-sertifisering! 

Dette innebærer at vårt styringssystem er målt mot en standard og vurdert til å være i samsvar med denne.

ISO-sertifikatet er et bevis på at vi jobber aktivt for å møte de høyeste kravene til kvalitet og miljø slik at kundene kan stole på at vi har nødvendige interne rutiner for å kunne møte våre forpliktelser.

Les mer