Svarte søppelsekker? Nei takk!

Siden januar 2020 har det vært forbudt å levere restavfall i svarte søppelsekker på SØIRs mottak. Forbudet har vært gjeldende i ett år, men fortsatt er det ganske vanlig at folk kommer med avfallet sitt i slike sekker.

Kenneth Johnsen og Inge Strand bemanner mottaket på rampa i Elverum, og kontrollerer ståa når folk kommer med avfallet sitt. De syns ikke det er en trivelig oppgave å være «sekkepoliti».

Skal være gjennomsiktige

– Og bare sånn for å presisere: Med svarte sekker menes alle typer sekker i alle farger. Sekker som ikke er gjennomsiktige, sier Kenneth og Inge.

Kenneth Johnsen og Inge Strand som ofte bemanner rampa på mottaket i Elverum liker ikke å være «sekkepoliti».

Denne regelen kan kanskje virke litt rigid og til og med uforståelig for noen. Hvorfor kan man ikke bruke søppelsekker til søppel, liksom? Det har sin helt naturlige forklaring. Hvis sekkene ikke er gjennomsiktige er det helt umulig for oss å vite hva sekkene inneholder. Avfall bør heller ikke ligge i kjøpmannsposer nede i gjennomsiktig sekk. Da ser vi fortsatt ikke hva de inneholder.

– I restavfall som går til forbrenning skal det for eksempel ikke være ting som inneholder miljøgifter, eller trykkbeholdere som kan eksplodere. Det skal heller ikke være kasserte elektriske artikler, som skal materialgjenvinnes på en helt annen måte.

Hvis vi kan se hva sekkene inneholder er det enklere å sørge for sikker destruering av farlige stoffer, og sikre at en større andel av gjenvinnbare ressurser utnyttes. Vi ønsker ikke at innhold i sekker tømmes ned i container. Hvis det er noe som ikke skal være der er det ofte vanskelig og tidkrevende å få det opp igjen.

– Det er nesten alltid noe som ikke bør være der når vi sjekker innholdet i sekker som ikke er gjennomsiktige, sier Inge og Kenneth.

Man skal ikke benytte sekkene som er beregnet for plastinnsamling for å levere restavfall, selv om de er gjennomsiktige. Disse sekkene er produsert av en plast som er beregnet for formålet, og skal gjenvinnes. Ikke forbrennes som restavfall.

Vil bli strengere

– Vi innser at vi kanskje har vært litt for fleksible i året som har gått. Vi må bli litt strengere på mottaket nå. Hvis folk kommer med sekker som ikke er gjennomsiktige, eller har benyttet sekker for returplast, kan de bli satt til å tømme sekkene og sortere avfallet før de får tilgang til containerne.

Hvis folk er flinke til å sortere på forhånd før de kommer til mottaket vil det innebære spart tid både for den som skal levere, og for oss i SØIR. På vår nettside finner du en sorteringsguide levert av sortere.no som også har søkefunksjoner. Den vil gi deg svar på mange av spørsmålene du måtte ha angående sortering.

– Det er ikke noe krav om at restavfall skal leveres i sekk. De som kommer kan gjerne ha avfallet sortert løst i en henger eller bak i en varebil.

Reglen om gjennomsiktige sekker for restavfall er standard i hele renovasjonsbransjen nå. De som mottar avfallet fra oss, for eksempel forbrenningsanlegg, stiller stadig strengere krav til bedre sortering. Noe som er en god ting: Bedre sortering og avfallshåndtering gir en høyere gjenvinningsgrad. Ressursene brukes på nytt. Bra for deg, og bra for miljøet.

Translate »