Vi merker om!

SØIR skal i 2022 innføre den nye nasjonale merkeordningen for avfall.

Den nye merkeordningen er utviklet av Loop i samarbeid med Avfall Norge og ble lansert i 2020.

Nå setter vi klistremerker på beholderne dine.

Målet er at merkingen for kildesortering skal være lik i hele landet: hjemme, på jobben, i det offentlige rom og på emballasje.

Med innføring av felles farger og symboler vil vi se og forholde oss til den samme merkingen overalt, noe som vil gjøre det lettere for oss å kildesortere riktig.

Samme beholdere og sortering som før

Du vil fortsatt ha fire beholdere og sekk for plastemballasje. Det vil ikke bli noen forandring i sorteringen.

Vi vil derimot sette på klistremerker på dine avfallsbeholdere med de nye fargene og symbolene for kildesortering i løpet av 2022.  Vi vil sende ut en sms når tiden for å sette frem beholderne for merking nærmer seg.

Våre poser for matavfall vil etter hvert bli grønne og få det nye symbolet.  Plastsekken vil etter hvert få det nye, lilla symbolet.

Dette vil gjøre det lettere for oss på sikt, samtidig som stadig flere produsenter merker emballasjen sin med de nye symbolene. For eksempel vil symbolet på melkekartongen du skal kaste være det samme som klistremerket på beholderen din.

 

Slik er de nye fargene og symbolene:

Matavfall: grønn bakgrunn med epleskrott

Restavfall: sort bakgrunn med sekk

Papp/papir/kartong: blå bakgrunn med ark og drikkekartong

Emballasje av glass: turkis bakgrunn med flaske

Emballasje av metall: grå bakgrunn med hermetikkboks

Plastemballasje: lilla bakgrunn med kanne

 

Alle typer avfall

Merkeordningen gjelder for alle typer avfall, ikke bare det vi sorterer hjemme. Det blir også etter hvert nye farger og symboler på skilt på gjenvinningsstasjonen, på skilt på hyttecontainere og moloker og på digitale flater.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »