Kvitte deg med brukbare ting?

Søir OMBRUK skal engasjere og inspirere til gjenbruk fremfor å kjøpe nytt. Så har du et behov/ønske eller er en kreativ sjel som ser mulighetene i ombruk. Kom til oss, her kan du levere og hente ut ting gratis og bidra til at ting får et lengre liv.

Ny mulighet – lengre levetid – mindre avfall

Vi har et bredt spekter av varer, til alle livets faser som vi kan tilby til et bredt spekter av besøkende.

  • Alt avfall på gjenvinningsstasjonen tilhører SØIR.
  • Det er forbudt for besøkende å ta gjenstander fra andres biler, bilhengere og fra containerne.
  • Det er anvist egne parkeringsplasser for besøk ved Søir OMBRUK , alle oppfordres til å benytte seg av disse.

I hvilken tilstand skal tingene være?

Hele, rene og pene utsorterte varer med bruksverdi, men liten eller ingen salgsverdi.

Ved usikkerhet oppfordrer vi lokalbefolkningen til å komme til oss med varer for en vurdering av utseende, kvalitet/bruksslitasje og bruksverdi.

Les mer om tilbudet her

Translate »