Ikke bruk svarte sekker eller sekker for plastemballasje til levering av restavfall

Restavfall som leveres i sekker på gjenvinningsstasjonen skal som kjent leveres i klare avfallssekker. Levering i svarte sekker er forbudt og vil ikke bli tatt imot. 

Våre driftsoperatører opplever også at noen kunder bruker plastsekkene som er beregnet til levering av plastemballasje hjemme til levering av restavfall på gjenvinningsstasjonen.

Det er det heller ikke anledning til.

Fra 1. juni innføres det et gebyrtillegg på kr 30,- pr sekk hvor det det blir brukt plastsekk beregnet for plastemballasje til levering av restavfall på gjenvinningsstasjonen.

Translate »